Είστε εδώ

Γιάκος Διονύσιος, «Ελληνική τέχνη. Παλιά Θεσσαλονίκη», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 291