Είστε εδώ

Εξαρχάκης Οδυσσέας Κ., «De profundis», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 273