Είστε εδώ

Θεοδωροπούλου-Λιβαδά Βαρβάρα, «Δίπλα σου καλέ!», Μορφές, τχ. 5 (Φεβρουάριος 1947), σ. 167