Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 160