Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 4 (Χριστούγεννα 1946-Ιανουάριος 1947 1947), σ. 159-160