Είστε εδώ

«Η ζωή του θεάτρου. Ρούλας Παπαδημητρίου, Ο Κοντορεβυθούλης», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 76