Είστε εδώ

«Η ζωή του θεάτρου. Φίλωνος Κτενίδου, Η προξενεία», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 75-76