Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Ο Βύρων και η Ελλάς», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 55-58