Είστε εδώ

«Λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 51