Είστε εδώ

Μπακαλάκης Γεώργιος, «Κατανόηση κι όχι πολιτική», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 50-51