Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. (οπισθόφυλλο)