Είστε εδώ

«Ούζο Τσάνταλη», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. (έσω οπισθόφυλλο)