Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 40