Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Γνώμες από την Αθήνα», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 38-39