Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Ο Βύρων και η Ελλάς», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 21-23