Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Ο ποιητικός μας διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 479-480