Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Μια φωνή από την Αθήνα», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 478-479