Είστε εδώ

Αλεκουμπίδης Απόστολος, «Καθαρή Δευτέρα», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 437