Είστε εδώ

«Ζωγραφική. Μαθητικές εκθέσεις. Έκθεση του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, έκθεση των Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 437-438