Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Θέατρο. Η Φωτεινή Σάντρη του κ. Γρ. Ξενοπούλου, θίασος Κρινιώς Παπά-Σπ. Μουσούρη, θέατρον “Μακεδονικόν”», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 435-436