Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 400