Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η μέθοδος της σιωπής», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 387-388