Είστε εδώ

Μπόγρης Δημήτρης, «Μια συνέντευξη με τον κ. Δημ. Μπόγρη», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 385-386