Είστε εδώ

Μάλλωσης Ηρακλής Θ., «Ας ήτανε», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 378