Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Γαλλία μου, πατρίδα των ανθρώπων», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 376-378