Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Προμηθέας», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 90