Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ο Θόδωρος», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 85-89