Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «[Αυγή θέλησα να φύγω]», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 84