Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «[Και τούτος ο χειμώνας θα περάση]», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 83