Είστε εδώ

Δρόσος Α., «Μια μαργαρίτα», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 58-60