Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Ολυμπία», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 16