Είστε εδώ

«Λάβαμε τα ακόλουθα βιβλία – περιοδικά κι εφημερίδες», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. (έσω οπισθόφυλλο)