Είστε εδώ

«Περιεχόμενα του πρώτου τόμου», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 290-292