Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Πώς γράφεται η κριτική», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 228