Είστε εδώ

Βλαστός Πέτρος, «Κριτική μελέτη. Ο Ρωμανός ο Μελωδός», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 207-210