Είστε εδώ

«Τραγουδάκι», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 159