Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. (εξώφυλλο)