Είστε εδώ

«Το Λαχείον Δημοτικών Συσσιτίων Υπέρ Απόρων Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. (οπισθόφυλλο)