Είστε εδώ

Δανόπουλος Περίανδρος, «Παραμύθι εξωτιό», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 96