Είστε εδώ

«Ευχετήριο», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 252