Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Συναυλίες-Παραστάσεις-Εορτές», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. 252