Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Απόψεις και συζητήσεις. Προβλήματα της πνευματικής επαρχίας», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 218-220