Είστε εδώ

Λιμπέρης Νίκος, «Θέματα. Πνευματικοί χαμαιλεοντισμοί», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 92-96