Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και συζητήσεις. [Σημείωμα σχετικό με τη διάθεση του περιοδικού]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 220