Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέματα. [Σημείωμα για την υποδοχή του περιοδικού και την αναστολή της κυκλοφορίας του]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 196-198