Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 187