Είστε εδώ

«Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 3-24 Σεπτεμβρίου», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. (έσω οπισθόφυλλο)