Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 164