Είστε εδώ

Λυκιαρδόπουλος Γεράσιμος, «Απόψεις και συζητήσεις. Δευτερολογία επιβεβλημένη», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 162-163