Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Απόψεις και συζητήσεις. Η νεώτερη ποίηση και οι κριτικοί της», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 160-162